Als wijkvereniging zijn wij ook blij met oud ijzer en huishoudelijke metalen. Alle metalen zijn welkom zoals aluminium, roestvrijstaal, koper, lood, nikkel, oude motoren, kabels en printplaten.

Mocht u hierover vragen hebben of een helpende hand nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Blikjes en drinkpakken zijn geen oud ijzer, deze kunt u meegeven aan het plastic afval wat wordt opgehaald door de gemeente reiniging.

Mocht u het nog niet weten: de ijzerbak staat op het terrein van het wijkgebouw, aan de rechterzijde aan de kant van de Riddersporenstraat.
Op zaterdag is de poort van ons terrein geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur zodat u uw metalen in de daarvoor bestemde bak kunt deponeren.

Ter verduidelijking, wij mogen geen koelkasten of vriezers in ontvangst nemen in verband met het freongas dat erin zit. Deze kunt u gratis inleveren op de gemeentewerf aan de Doornhoek 3740, 5465 TA te Veghel.

Voor verdere info kunt u contact opnemen met André Lucius op 06-48195954.